International Gymnasium kommer snart!

Det kan dog ændre sig fra 2024, hvor Maribo Gymnasium planlægger at tilbyde en helt ny international studieretning.

- Vi vil lave et bilingual, altså tosproget, tilbud til eleverne.  Her vil de indenfor rammerne af stx-bekendtgørelsen kunne tage en studieretning, hvor undervisningssproget i visse fag vil være på engelsk,
-Her er det tanken at samle både elever fra den internationale skole, samt skoleelever fra folke- og privatskoler på hele Lolland-Falster.
Michael Levy Bruus.


For at komme videre kræver studieretningen dog en dispensation fra Undervisningsministeriet, men Michael Levy Bruus er fortrøstningsfuld og tror på, at den nok skal komme i hus. Ansøgningen om dispensation forventer han bliver sendt indenfor de kommende uger.
Read the full article from Folketidende here.